Voor scholen en particulieren
Wij staan voor iedereen klaar
Levertijd
Onze levertijd is 1 tot 2 dagen

Bestellingen worden op alle werkdagen verzonden. Onze winkel is te bezoeken op afspraak. Tel: 026-7370278.

Zoeken

Veilig Leren Lezen 2e maanversie (2003)

Veilig Leren Lezen 2e maanversie (2003)

Thematische methode voor aanvankelijk taal- en leesonderwijs voor groep 3 van het basisonderwijs. Herziene versie van gelijknamige methode uit 1991. Een deel van de materialen van de oude versie blijft bruikbaar bij deze nieuwe versie. De methode sluit aan bij de 'Tussendoelen beginnende geletterdheid'. In de methode komen alle aspecten van taalleesonderwijs geïntegreerd aan bod. Voor taal bevat de methode leerlijnen voor mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren, boekoriëntatie en verhaalbegrip, woordenschatontwikkeling) en schriftelijke taalvaardigheid (functioneel schrijven en spelling). Bij het aanvankelijk lezen is vooral aandacht voor de elementaire leeshandeling en op het automatiseren van de letterkennis. Er wordt gebruik gemaakt van structureerwoorden maar de kinderen leren ook meteen nieuwe woorden lezen met de letters van deze structureerwoorden. De leerstof is onderverdeeld in twaalf kernen, elk met een eigen thema. Elke kern start met een ankerverhaal waarmee het thema geïntroduceerd wordt. Aan de taal- en thema-activiteiten bij dit verhaal nemen alle kinderen deel. De introductie en afsluiting van een leesles vindt klassikaal plaats Na de introductie gaat de zongroep (kinderen die begin groep 3 kunnen lezen) zelfstandig aan het werk. De overige kinderen (de maangroep) krijgen instructie. Na de instructie gaat de maangroep zelfstandig aan het werk bet het lees- en werkboekje en met het klikklakboekje. Voor zorgkinderen kan een verlengde instructie volgen. Binnen de maangroep worden drie niveaus onderscheiden. Voor moeizame lezers bevat de methode de 'ster-aanpak' (preteaching, extra instructie en/of begeleide inoefening). Voor snelle lezers binnen de taalgroep zijn extra opdrachten ('raketactiviteiten'). Alle kinderen werken op eigen niveau aan de vervolgopdrachten. De werkboekjes maan bij kern 1 tot en met 6 en de leesboekjes maan bij kern 1 tot en met 5 bevatten controletaken. Met de taak in het werkboekje wordt gecontroleerd of de leerlingen de stof van de behandelde kern beheersen. Met de taak in het leesboekje worden de verschillen in leesvordering binnen de groep geobserveerd. Vanaf kern 7 wordt verwezen naar methodeonafhankelijke toetsen. Wanneer een kind op een controletaak onder de norm scoort, kan met vervolgtoetsen worden achterhaald met welk specifiek onderdeel hij of zij moeite heeft.

Verfijnd zoeken