Leveringsvoorwaarden Gebruikteschoolboeken.com

Gebruikteschoolboeken.com is een website die onderdeel is van het bedrijf Gebruikteschoolboeken.com.
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor zowel verkoop via deze websites als directe verkoop.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is tussen Gebruikteschoolboeken.com en de klant.
Door bij Gebruikteschoolboeken.com een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de leveringsvoorwaarden van Gebruikteschoolboeken.com.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
Gebruikteschoolboeken.com heeft te allen tijde het recht deze leveringsvoorwaardenen de inhoud van haar website te wijzigen.

Overeenkomsten en aanbiedingen

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van Gebruikteschoolboeken.com van de bestelling van de klant. De acceptatie vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail aan de klant. Gebruikteschoolboeken.com is gerechtigd een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant per e-mail medegedeeld.
Alle aanbiedingen van Gebruikteschoolboeken.com zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien betaling niet binnen 7 dagen plaatsvindt.

Prijzen en betalingen

Alle op deze site vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Betaling dient vooraf te geschieden, behoudens voor Nederlandse basisscholen. Deze kunnen bestellen met factuur ter betaling achteraf.

Inzake de BTW werken wij met de margeregeling. De BTW wordt niet vermeld op uw factuur en is voor BTW-plichtige afnemers niet aftrekbaar.

Levertijd

Wij streven naar een levertijd van 1 tot 2 werkdagen.

Voor bestellingen van werkschriften en/of toetsboeken die in behandeling worden genomen maar door Gebruikteschoolboeken.com besteld moeten worden, wordt de klant hierover via een email op de hoogte gebracht. De klant wordt geïnformeerd over de te verwachten levertijd. Nieuw te bestellen producten hebben een doorlooptijd van minimaal een week. Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, wordt de klant hierover terstond geïnformeerd. Eventuele betalingen worden gerestitueerd.

Toetsmateriaal

Gebruikeschoolboeken.com verkoopt toetsmaterialen en adviseert deze niet vrij aan het kind te verschaffen of deze in te oefenen voordat het kind deze toets op school gaat maken. Dit zal een onjuiste score opleveren met alle gevolgen van dien. Gebruikteschoolboeken.com adviseert ouders deze materialen slechts in te zetten nadat het kind de betreffende toets op school heeft gemaakt om vervolgens te kunnen beoordelen op welke onderdelen extra ondersteuning gewenst is.

Voorraad

 Gebruikteschoolboeken.com streeft naar een optimaal voorraadbeheer. Het kan incidenteel voorkomen dat de voorraad op de website niet correspondeert met de actuele voorraad. Indien een besteld product onverhoopt niet meer op voorraad blijkt te zijn, wordt de klant hierover geïnformeerd en wordt het aankoopbedrag inclusief de eventuele verzendkosten voor dit product gerestitueerd. Gebruikteschoolboeken.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet kunnen leveren van een product.

Levering

Bestellingen worden verzonden zodra de order compleet is.
Bij het niet op tijd bezorgen door DHL/Post.NL kan Gebruikteschoolboeken.com niet aansprakelijk worden gesteld.
Gebruikteschoolboeken.com is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten.
Indien vast is komen te staan dat Gebruikteschoolboeken.com toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag.

Het bezorgadres is het adres dat de klant heeft opgegeven aan Gebruikteschoolboeken.com en welke in de bevestigingsmail wordt vermeld. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aan te geven adres.
Wanneer een werkschrift en/of toetsboek niet meer op voorraad is, waardoor het product besteld moet worden of als de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk twee werkdagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Gebruikteschoolboeken.com zal in dat geval voor terugbetaling van het orderbedrag zorg dragen.

Verzendkosten

De producten worden via DHL/Post.NL verzonden. Zie ook informatie verzenden.

Ruilen en retourneren

Voor ruilen en/of retourneren volgt Gebruikteschoolboeken.com de wettelijke regels voor het kopen via internet. Het retourrecht eindigt 14 dagen na ontvangst van de goederen. U dient uw geretourneerde goederen te voorzien van ons bestelnummer. Gebruikteschoolboeken.com restitueert het aankoopbedrag vermeerderd met de op dit product/deze producten gerelateerde verzendkosten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van koper. Goederen welke retour worden ontvangen 14 dagen na ontvangst van de goederen worden niet geaccepteerd. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop DHL het pakket heeft bezorgd overeenkomstig het Track & Tracesysteem van DHL, dan wel de datum waarop Post.nl het brievenbuspakket heeft bezorgd overeenkomstig het Track & tracesysteem. Bij brievenbuspost zonder Track & Trace geldt de 2e werkdag volgend op de dag van bestelling van de goederen.

Bij een gedeeltelijke retour van een bestelling wordt beoordeeld welk bedrag aan verzendkosten in rekening wordt gebracht van de goederen welke koper behoudt. Het verschil tussen het in rekening gebrachte bedrag aan verzendkosten en dit bedrag wordt vergoed.

Sommige artikelen worden  geseald geleverd en kunnen slechts in originele, ongeopende seal geretourneerd worden. Zodra de seal door de koper is verwijderd, vervalt het recht op retour zoals hierboven omschreven.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Gebruikteschoolboeken.com geleverde producten blijven eigendom van Gebruikteschoolboeken.com totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Garantie

De klant is bekend met het feit dat het gaat om gebruikte methode-gebonden materialen. Alle producten worden door Gebruikteschoolboeken.com kritisch gecontroleerd. Losbladige systemen zoals handleidingen en kopieerbladen worden voor verzending door Gebruikteschoolboeken.com handmatig gecontroleerd en compleet geleverd, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende artikel. Een uitzondering geldt voor werkschriften en toetsboeken. Deze zijn nieuw en onbeschreven.

Mocht een product onverhoopt toch gebreken vertonen, dan zal Gebruikteschoolboeken.com het product ruilen of aanvullen. Als het product niet kan worden geruild of aangevuld, kan de klant het artikel retourneren. Het orderbedrag zal dan zo snel mogelijk worden teruggestort.

Klachten en aansprakelijkheid

Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Gebruikteschoolboeken.com. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail.

Gebruikteschoolboeken.com zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren. Gebruikteschoolboeken.com zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Gebruikteschoolboeken.com tot maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren. Gebruikteschoolboeken.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product.

Afbeeldingen en specificaties

Gebruikteschoolboeken.com probeert alle producten op deze site zo goed mogelijk af te beelden en te omschrijven. Het is echter mogelijk dat de kleuren op de foto’s afwijken van de kleuren van de geleverde
producten. Verder benadrukt Gebruikteschoolboeken.com dat alle producten gebruikt zijn en gebruikssporen vertonen. Het kan zijn dat afmetingen en kleuren licht afwijken ten opzichte van wat op de website getoond wordt.

Persoonlijke gegevens

Gebruikteschoolboeken.com zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijk gegevens en worden niet aan derden verstrekt.

Copyright

Niets van de website van Gebruikteschoolboeken.com mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Gebruikteschoolboeken.com.