Voor scholen en particulieren
Wij staan voor iedereen klaar
Levertijd
Onze levertijd is 1 tot 2 dagen

Bestellingen worden op alle werkdagen verzonden. Onze winkel is te bezoeken op afspraak. Tel: 026-7370278.

Zoeken

Piramide voor kleuters versie 1

Piramide voor kleuters versie 1

Methode voor de voor- en vroegschoolse educatie. Door een combinatie van spelen, werken en leren in een positief klimaat worden kinderen van 0 tot 7 in hun ontwikkeling gestimuleerd. De methode richt zich op acht ontwikkelingsgebieden: persoonlijkheidsontwikkeling; sociaal-emotionele ontwikkeling; ontwikkeling van de waarneming; taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven; denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen; oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning; motorische ontwikkeling; kunstzinnige ontwikkeling.
Piramide is opgebouwd rondom twaalf projecten. Die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Elk jaar staan dezelfde thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen. In de projectboeken voor peuters, groep 1, 2 en 3 worden de thema’s uitgewerkt.
De projectboeken bevatten activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken. Daarnaast is er aanvullend materiaal beschikbaar. Piramide biedt ruimte voor eigen inbreng en initiatieven van de gebruikers.
 

Verfijnd zoeken