Voor scholen en particulieren
Wij staan voor iedereen klaar
Levertijd
Onze levertijd is 1 tot 2 dagen

Bestellingen worden op alle werkdagen verzonden. Onze winkel is te bezoeken op afspraak. Tel: 026-7370278.

Zoeken

Leefwereld versie 2 (1997)

Leefwereld versie 2 (1997)

De tweede editie van Leefwereld (voor groep 1 tot en met 8) bevat leerstofeenheden voor natuur, techniek, milieu, gezond en redzaam gedrag. De leerstof is verdeeld over de volgende vijf domeinen, met tussen haakjes de basisthema's: planten en dieren (uiterlijk en bouw, aanpassingen, samenleven, groei en voortplanting); eigen lichaam (lichaamsbouw, groei en verandering, gezondheid); milieu (relatie mens-milieu, milieuproblemen); niet-levende natuur (heelal en weer, kracht en energie, materialen en eigenschappen, licht, kleur en geluid); techniek (constructie, transport, productie, communicatie). De methode heeft een concentrisch-cursorische opbouw. De leerinhouden zijn in iedere groep gerelateerd aan dezelfde basisthema's.
Voor jaargroep 1-2 wordt een activiteitenboek met acht thema's gebruikt. Kunststof beertjes en praatplaten bieden een thematische context voor het uitvoeren van activiteiten zoals: doe en ontdek, kijk en knutsel, spel en beweging. Voor de jaargroepen 3 tot en met 8 biedt de methode per jaargroep 24 lessen en 4 buitenopdrachten. Er wordt uitgegaan van één lesuur per week. Elke les heeft een vaste opbouw: lesopening (openingsillustratie met een contextverhaal en een praatopdracht); kern (centrale opdracht met bijbehorend werkblad, informatieve tekst met foto's en tekeningen, zelfstandige opdrachten met bijbehorend werkblad voor individuele verwerking of in tweetallen) en de afsluiting (suggesties in de handleiding). Vanaf groep 5 worden ook differentiatieopdrachten (verbredings- en verdiepingsopdrachten) aangeboden. Vanaf groep 6 biedt de methode toetsen die kennis-, inzicht- en toepassingsgericht zijn. De toetsmomenten kunnen door de leerkracht worden bepaald: na elke les of na vier lessen. Alle leesteksten in het leerlingenboek zijn met de CLIB-leesindex van het Cito op leesbaarheid gecontroleerd.
 


Verfijnd zoeken