Voor scholen en particulieren
Wij staan voor iedereen klaar
Levertijd
Onze levertijd is 1 tot 2 dagen

Bestellingen worden op alle werkdagen verzonden. Onze winkel is te bezoeken op afspraak. Tel: 026-7370278.

Zoeken

Wijzer door de Natuur (1999)

Wijzer door de Natuur (1999)

In deze methode voor groep 1 tot en met 8 worden natuur, gezond en redzaam gedrag, milieu-educatie en techniek geïntegreerd aangeboden. In jaargroep 1-2 wordt gebruik gemaakt van de Kleine Wijzer, een activiteitenboek voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Voor natuur worden daarin de volgende thema's aangeboden: dieren en planten, herfst en winter, lente en zomer, lichaam, voeding. Voor groep 3 en 4 is per leerjaar een praktijkboek en een werkboek beschikbaar. Vanaf groep 5 wordt daarbij ook een leerlingenboek gebruikt. De methode heeft een thematische aanpak met een concentrische opbouw. De leerstof is gegroepeerd rond zes gemeenschappelijke thema's: directe leefomgeving, seizoenen (herfst), hoe maak je dat? (over productieprocessen), dat ben je zelf (mens- en dierkunde), seizoenen (lente), daar heb je mee te maken (onderwerpen met betrekking tot het leefmilieu van mensen, dieren en planten). Voor ieder leerjaar zijn er behalve deze zes thema's ook twee projecten, die een hoog 'ontdek-gehalte' hebben. Het zijn onderwerpen die zich lenen voor het doen van proeven, er op uitgaan voor onderzoek, het inrichten van ontdekhoeken, maken van een tentoonstelling etc. Elk thema bestaat uit zes lessen en elk project uit twee lessen. In totaal dus (vanaf groep 5) 40 lessen per leerjaar. Na een introductieles volgen drie lessen met basisstof, een vierde toetsles en twee lessen voor herhaling en verdieping. Voor verdieping worden ook facultatieve opdrachten aangeboden waarbij voor techniek een koppeling is gemaakt tussen de lessen uit de methode en de techniekpakketten van Lego-Dacta. Bij de methode hoort ook een videoband met films die geïntegreerd zijn in de lesstof en de internetsite Wijzer door de actualiteit (www.wijzer.wolters.nl) met actuele onderwerpen bij de Wijzer door..... methoden. De Taalwijzer, die verschenen is bij de Wijzer door .... methoden, biedt ondersteuning voor taalzwakke kinderen. De kopieerbladen bevatten woordenschat- en taallessen voor bijna elke les van de methode. Alle leesteksten in het leerlingenboek zijn met de CLIB-leesindex van het Cito op leesbaarheid gecontroleerd

Verfijnd zoeken