De methode kent een doorgaande lijn van groep 3 tot en met 8 en is concentrisch opgebouwd rond de thema’s: aarde, stad, platteland en verbindingen. In groep 3 tot en met 5 komt de directe omgeving van de kinderen aan bod. In groep 6 worden de thema’s bekeken vanuit heel Nederland, in groep 7 vanuit Europa en in groep 8 vanuit de wereld. De methode besteedt aandacht aan het verwerven van de vaardigheden waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen. De methode heeft een thematische leerlijn voor kaartvaardigheid en topografie. Elke tweede themales is daaraan gewijd. Topografie kan ook via een cursorische leerlijn worden aangeboden door een speciale serie kopieerbladen waarmee de basistopgrafielijst geoefend kan worden. Het onderwerp ‘zorg voor natuur en milieu’ komt aan bod bij de opdracht ‘Mijn Planeet’. Voor herhaling van de leerstof is de ‘kwismeester’ ontwikkeld. Daarmee wordt in tweetallen de behandelde leerstof en de topografie geoefend. Leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werken-lessen wisselen elkaar af. In groep 3 bestaat het programma uit 8 hoofdstukken die in 16 lessen van 45 minuten worden behandeld. In groep 4 worden de 8 hoofdstukken in elk 3 lessen van 45 minuten aangeboden (totaal 24 lessen). In groep 5 tot en met 8 worden telkens 8 hoofdstukken behandeld, die elk uit 4 lessen van 50 minuten bestaan (totaal 32 lessen).

Verfijnd zoeken