Een methode voor alle groepen van het basisonderwijs waarin de kennisgebieden, waar dit mogelijk en relevant is, in samenhang worden gepresenteerd. Voor de groepen 5 tot en met 8 is de methode gesplitst in drie delen: de A-delen met het accent op aardrijkskunde, de B-delen met het accent op geschiedenis en de C-delen waarin het accent op natuur, techniek, milieu en samenleving ligt. “De grote reis” is ontwikkeld vanuit mondiaal perspectief en maakt actief en interactief leren mogelijk. In de praktijk van alledag houdt de methode rekening met niveauverschillen binnen de groep, waardoor leerlingen die wat meer moeite hebben met de stof in versneld tempo hun achterstand kunnen inlopen, terwijl de sterke leerling een hoog tempo kan aanhouden. De vertelkoffer bevat een voorleesboek, vijf prentenboekjes en kofferplaten incl. opdrachtkaarten.
 

Verfijnd zoeken