Aardrijkskundemethode met een doorgaande lijn voor groep 3 tot en met 8. De mens in zijn omgeving staat centraal en de methode kijkt naar de mens en naar aardrijkskundige verschijnselen vanuit verschillende invalshoeken: economisch, politiek, sociaal en cultureel. Thematisch-concentrische opzet waarbij elk jaar de volgende acht thema's aan de orde komen: bevolking, kringloop van gesteente, productie, kringloop van het water, verstedelijking, ingrijpen van de mens, politieke aspecten en recreatie. Elk thema is uitgewerkt in een lesblok bestaande uit vier lessen. In groep 5 tot en met 8 is er sprake van afwisseling tussen leerkrachtgebonden lessen en zelfstandige werklessen (50% van de methode). Elke vierde les van een lesblok wordt afgesloten met een (door het CITO ontwikkelde) toets. Bij de behandeling van topografie wordt uitgegaan van de basislijst van het CITO. Ook kaartvaardigheid is een onderdeel van de lesinhoud.
 

Verfijnd zoeken