Aardrijkskundemethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie: actualisering van de inhoud, materialen voor groep 1 tot en met 4 (ideeënboeken en kopieerbladen) en Geobas Solo voor zelfstandig werken. De teksten voldoen aan de AVI- en Clib-normen.
Doelstellingen volgens de auteurs: “Geobas heeft het aanbod van de leerstof gebaseerd op de herziene kerndoelen (versie 1998) voor aardrijkskunde. Daarnaast zijn ook kerndoelen verwerkt op het gebied van samenleving (maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen), techniek, milieu en natuur onderwijs (met name natuurkundige aardrijkskunde).”
In de onderbouw ligt het accent op ruimtelijke oriëntatie in de eigen omgeving. De leerstof in de onderbouw is geordend rond 18 thema?s die concentrisch worden uitgediept. In groep 4 en 5 wordt een begin gemaakt met aardrijkskundige begrippen en kaartlezen. In de bovenbouw is de leerstof thematisch geordend rond regio?s: Nederland (groep 6), Europa (groep 7) en de wereld (groep 8).
De methode gaat uit van een les per week in groep 1-5 en twee lessen per week in groep 6-8. Daarbij wordt uitgegaan van 36 lesweken. De 18 hoofdthema's worden in groep 1-2 aangeboden en in groep 3-4 verder uitgediept. In de groepen 5, 6, 7 en 8 is de leerstof verdeeld over respectievelijk 18, 16, 15 en 15 hoofdstukken van elke vijf (of indien gewenst drie) lessen.
In groep 5-8 zijn dat schriftelijke opdrachten bij de leerstof. De verdiepingsopdrachten (uit de handleiding) doen ook een beroep op de creativiteit van de leerlingen.
Naast blauwe vragen over de kernstof biedt de methode groene vragen over keuzestof (differentiatie naar belangstelling) en rode vragen over verdiepingsstof (differentiatie naar tempo en niveau). Ook topografie wordt op drie niveaus aangeboden: A-topografie (kerntopografie), B- en C-topografie (uitbreiding). Voor zwakkere leerlingen zijn er in de kopieermap basisbladen die de kernstof wat eenvoudiger verwoorden.
Voor groep 1-4 zijn in de kopieermap registratiebladen opgenomen met betrekking tot vaardigheden op het gebied van ruimtelijke oriëntatie. Vanaf groep 5 vindt toetsing plaats na elk hoofdstuk. Ter voorbereiding kunnen leerlingen proeftoetsen maken om te achterhalen of ze de stof voldoende beheersen. Zelfstandig nakijken kan met het Solo-antwoordenboekje. Ook wordt vanaf groep 5 begonnen met topografietoetsen.
 

Verfijnd zoeken