Aardrijkskundemethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Wijzigingen t.o.v. de vorige versie: actualisering van de inhoud; de structuur is nog scherper; onderscheid in leerstof (smal-breed-diep); differentiatie per hoofdstuk en les; vaste opbouw en lesstramien; ondersteuning door internet.
Doelstellingen volgens de auteurs: “Geobas heeft het aanbod van de leerstof gebaseerd op de herziene kerndoelen (versie 1998) voor aardrijkskunde. Daarnaast zijn ook kerndoelen verwerkt op het gebied van samenleving (maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen), techniek, milieu en natuur onderwijs (met name natuurkundige aardrijkskunde).”
In de onderbouw ligt het accent op ruimtelijke oriëntatie in de eigen omgeving. De leerstof in de onderbouw is geordend rond 18 thema’s die concentrisch worden uitgediept. In groep 4 en 5 wordt een begin gemaakt met aardrijkskundige begrippen en kaartlezen. In de bovenbouw is de leerstof thematisch geordend rond regio’s: Nederland (groep 6), Europa (groep 7) en de wereld (groep 8).
 

Verfijnd zoeken