“Hier en Daar” is een aardrijkskundemethode voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. De methode is zowel thematisch (een aardrijkskundig onderwerp wordt in zijn geheel besproken binnen een gebied) als regionaal (een regio is gekozen waarbinnen een aantal thematische onderwerpen uitgewerkt wordt). Vanaf groep 6 hoort bij elk thema een topografieles. Daarnaast bevat de methode een cursorische leergang topografie op kopieerbladen. Met aanvankelijk kaartlezen wordt gestart in groep 5.

Verfijnd zoeken