Hier en daar 2 is een multimediale methode voor groep 3 tot en met 8, gericht op de geografische vorming van de mondiale burger. Hier en daar 2 is een thematisch regionale methode, waarin de thema’s vooral regionaal ingevuld worden. Elke jaargroep bevat acht thema’s van elk vier lessen. Elk thema wordt afgesloten met een toets. De methode besteedt veel aandacht aan kaartvaardigheid en topografie. Geografische kaarten zijn het belangrijkste hulpmiddel in de aardrijkskundeles. In groep 3 wordt al begonnen met voorbereidende kaartvaardigheden. Vanaf groep 6 wordt de topografie geoefend. Dit kan met de topografieboekjes of met het computerprogramma. De software kan in eigendom worden aangeschaft of via een licentiesysteem. De licentieprijs is afhankelijk van het aantal leerlingen. Informatie bij de uitgever. De topografielijst voor het basisonderwijs van de Citogroep is daarbij het uitgangspunt. Leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken wisselen elkaar af.
 

Verfijnd zoeken