Multimediale aardrijkskundemethode voor groep 4 t/m 8, waarmee de wereld in kaart wordt gebracht. De methode is regionaal-thematisch, waarbij de regio’s gestructureerd aan bod komen. Binnen de regio’s worden de aardrijkskundige thema’s, die in de kerndoelen staan, toegepast. Er is veel beeldmateriaal opgenomen.
Land in zicht besteedt ook aandacht aan topografie en kaartvaardigheden. De topografielijst van de Citogroep is daarbij het uitgangspunt. In de methode is een doorlopende leerlijn kaartvaardigheden opgenomen.

Verfijnd zoeken