Praktijkgerichte methode aardrijkskunde voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. De methode is qua opbouw, structuur en didactiek vergelijkbaar met Brandaan voor het vak geschiedenis en Naut voor het vak natuur en techniek. Voor de groepen 3 en 4 zijn de drie afzonderlijke methodes gecombineerd tot één onder de titel ‘Naut, Meander en Brandaan’. De onderwerpen sluiten aan bij de thema’s in de hogere groepen.
 

Verfijnd zoeken