Thematisch/regionale aardrijkskundemethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het lesmateriaal voor groep 5 is verdeeld over 9 hoofdstukken en thematisch van opzet. In de groepen 6 tot en met 8 komen respectievelijk Nederland, Europa en de wereld aan bod in 7 hoofdstukken per leerjaar. Ieder hoofdstuk sluit af met een toets. De methode bevat basisstof, herhalingsstof en verdiepingsstof (facultatief). De methode wordt audiovisueel ondersteund door een videoband met 11 korte films die aansluiten op de basisstof. Met een speciale versie van Toporama kan de topografie worden geoefend.
De Taalwijzer, handleiding met kopieerbladen, biedt ondersteuning voor taalzwakke kinderen. Het biedt twee soorten lessen (woordenschat- en taallessen) voor bijna elke les in de Wijzer door … methode.
In de serie methoden “Wijzer door…” zijn ook “Wijzer door de tijd” (geschiedenis) en “Wijzer door de natuur” verschenen. De methoden zijn zowel in combinatie als afzonderlijk te gebruiken.

Verfijnd zoeken