De methode is thematisch opgebouwd. De gebieden die aan de orde komen, beginnen dicht bij huis en worden behandeld aan de hand van een bepaald thema. Op die manier leren leerlingen de directe omgeving plaatsen en vergelijken met andere omgevingen, eerst in het binnenland en later ook elders in de wereld.
De lesstof voor groep 5 richt zich vooral op het leren kennen van en werken met kaarten. In het tweede deel van dit leerjaar start de leerlijn topografie. Vanaf groep 6 is het merendeel van de hoofdstukken opgezet in de vorm van regiolessen: in ieder hoofdstuk staat een regio centraal, gekoppeld aan een thema. Een les start met de oriëntatie op de les en het activeren van de voorkennis. Daarna volgen verwerkingsopdrachten van de aardrijkskundige inhoud met diverse werkvormen. Tot slot wordt een samenvattingblokje ingevuld. Leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken.
De inhoud van de methode is gebaseerd op de kerndoelen van het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”. Ook de kerndoelen van de domeinen “Ruimte”, “Mens en samenleving”en “Natuur en techniek” zijn erin verwerkt.
Naast de inhoudelijke aardrijkskunde, bevat de methode een topografieleerlijn die aansluit bij de inhoud van elk hoofdstuk.
Ook het kaartlezen en het gebruik van een atlas komt in de methode aan de orde. De oefeningen zijn gebaseerd op het gebruik van de Junior Bosatlas, 4e editie.
De methode biedt mogelijkheden voor differentiatie naar tempo en niveau.
De toetsen in de methode evalueren het hoofddoel van de methode, de basisstof en zijn als kopieerbladen opgenomen in het kopieerboek. Leerlingen kunnen zich door middel van de samenvatting voorbereiden op de toets. Er zijn twee toetsen, één voor de aardrijkskundige inhoud en één voor de topografie.
 

Verfijnd zoeken