Methode voor voortgezet technisch lezen, niet gebonden aan jaargroepen, maar uitgaande van leesniveaus (aanvangniveau is AVI 2). De methode is te gebruiken naast elke methode voor begrijpend en studerend lezen. AVI-toets en drieminutentoets bepalen de aanpak. Met de methode kan zowel individueel, in groepen als klassikaal worden gewerkt. Voor elk leesboek is er een afzonderlijke handleiding waarin ook de antwoorden staan vermeld. Met de Organizer kunnen de toetsresultaten van de leerlingen worden geregistreerd. Op basis van de resultaten wordt dan een voorstel voor de aan te bieden leerstof en de organisatie van het leesonderwijs gegeven. De leeskaarten en audio-cd's zijn specifiek bedoeld voor zwakkere lezers.

Verfijnd zoeken