Methode voor voortgezet technisch lezen, niet gebonden aan jaargroepen, maar uitgaande van leesniveaus (aanvangniveau is AVI E3).
Estafette Nieuw kent leesboeken met een doorlopend verhaal en leesboeken met gevarieerde, informatieve teksten. De omnibussen bevatten allerlei teksten, raadsels, gedichten en interviews die kinderen in hun dagelijkse omgeving tegen komen. Elk verhaal is geschreven op een bepaald AVI-niveau en bevat de leesmoeilijkheden die bij dat niveau horen. Voordat de leerling in het leesboek of omnibus gaat lezen, oefent hij de afzonderlijke leesmoeilijkheden in het bijbehorende werkboek. Vervolgens oefent de leerling zijn leesvaardigheid geïntegreerd met de teksten in het leesboek.
Met Vloeiend en vlot kunnen leerlingen zelfstandig (individueel of in tweetallen) of onder begeleiding van de leerkracht hun technische leesvaardigheid verbeteren op het juiste AVI-niveau. Er zijn analogierijtjes opgenomen waarbij de nieuwe leesmoeilijkheid telkens in kleur is afgedrukt. Op een volgende kaart wordt deze nieuwe leesmoeilijkheid geoefend in combinatie met eerder aan bod gekomen leesmoeilijkheden.
 

Verfijnd zoeken