Methode voor begrijpend en studerend lezen voor de groepen 4 t/m 8, die aandacht besteedt aan het ontwikkelen van leesstrategieën: de kinderen leren elke soort tekst te overzien en te duiden volgens een vast patroon, dat in de methode is weergegeven in een stappenmodel. De didactiek volgt het model van de directe instructie, waarbij aanvankelijk de leerkracht de verantwoordelijkheid draagt voor het leerproces en vervolgens de kinderen uitgedaagd worden die verantwoordelijkheid zelf over te nemen. Er is aandacht voor uitbreiding van de woordenschat en voor remediëring van zwakke De methode kent een indeling in zeven blokken, elk met vier boeklessen (instructie m.b.v. een leerlingenboek, leerkrachtgebonden) en vier baklessen (verwerking m.b.v. kaarten in kaartenbakken, zelfstandig). Elk blok wordt afgesloten met een bloktoets.

Verfijnd zoeken