Herziene versie van de gelijknamige methode voor begrijpend en studerend lezen voor de groepen 4 tot en met 8. In de methode wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van leesstrategieën: de kinderen leren elke soort tekst te overzien en te duiden volgens een vast patroon, dat in de methode is weergegeven in een stappenmodel. De didactiek volgt het model van de directe instructie. De methode bevat voor ieder leerjaar lesstof voor zes blokken van vijf weken. Iedere week krijgen de kinderen twee lessen van 45 minuten: een leerkrachtgebonden les (de boekles) en een les zelfstandig werken (de bakles). Tijdens de baklessen van elk blok kiezen de kinderen uit 33 kaarten: kaarten uit de kaartenbak (op drie niveaus) en interactieve bakkaarten uit het computerprogramma (voor alle niveaus). In de vijfde week wordt het blok afgerond met een toets. Naar aanleiding van de toets wordt advies gegeven voor remediëring of volgen verrijkingsopdrachten.
Verschillen met de eerste versie: – de stappen zijn vereenvoudigd (van acht naar drie);- handleiding is compacter; – de teksten en opdrachten in de eerste blokken van groep 4 zijn vereenvoudigd; – de toetsen zijn aangepast (bereiden ook voor op methodeonafhankelijke toetsen als de Cito-toets; – aandacht voor de toepassing van begrijpend lezen in andere vakken; – er is een computerprogramma dat aansluit bij de doelen in het leerlingenboek.
 

Verfijnd zoeken