Thematische methode voor voorbereidend en aanvankelijk lezen voor groep 1 tot en met 3. Leesbevordering is een integraal onderdeel van de methode. De leerstof is verdeeld over zes thema’s die elk uitgewerkt zijn in drie eenheden. Elke eenheid bevat leerstof voor twee weken. Lessen met accent op instructie en met accent op zelfstandig werken wisselen elkaar af. In groep 1 en 2 wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid en het gevoel voor het klanksysteem. De methode bevat een observatiesysteem om de ontwikkeling van de afzonderlijke kinderen bij te houden. In groep 3 worden in de eerste weken van het schooljaar alle klank-tekenkoppelingen aangeleerd. Daarna oefenen de kinderen op een intensieve wijze de elementaire leeshandeling. In de tweede helft van het schooljaar ligt het accent op het vergroten van de leesvaardigheid. In de handleiding wordt bij alle lessen aandacht besteed aan preventieve instructie en remediëring. Voor goede lezers bevat de methode verdiepingsstof. De software sluit aan bij de lesinhouden. Ook kan de software ingezet worden voor extra oefening en voor herhaling. Eindniveau van de methode is AVI-4. De methode biedt een doorgaande lijn met Leeshuis Voortgezet lezen (technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen) en met de schrijfmethode Schrijfhuis.