Thematische methode begrijpend en studerend lezen voor de groepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. Bij de methode staan teksten en zinvolle leesopdrachten centraal. Fictieve en zakelijke teksten worden afgewisseld. Leesstrategieën worden gebruikt als hulpmiddel om de tekst te begrijpen. Het AVI-niveau van de teksten is steeds één lager dan de kinderen technisch aankunnen. De teksten starten in groep 4 op AVI 3 maar voor kinderen die nog niet op dit niveau lezen zijn de teksten aangepast op AVI 2. Voor zwakke lezers bevat de methode mogelijkheden voor pre- en reteaching. In groep 4 is er één les per week; vanaf groep 5 zijn er twee lessen per week. De lessen zijn afwisselend leerkrachtgebonden en zelfstandig werken. Na de toets zijn er differentiatiemogelijkheden.
Leeshuis begrijpend en studerend lezen kan worden uitgebreid met Leeshuis technisch lezen (groep 4-7) en Leeshuis beginnend lezen (groep 1-3).

Voor artikelen Schijfhuis zie onder kopje schrijven diversen

Verfijnd zoeken