Methode voor begrijpend en studerend lezen voor groep 4 t/m 8 an het bsisonderwijs. Alle instructie, uitleg en toelichting staan in het leerlingenmateriaal. Hiermee kunnen leerlingen zelfstandig leren. De methode kan ook gebruikt worden voor begeleid leren en samenwerkend leren en is ge-ent op actief lezen. Op teksten lezen, de inhoud begrijpen en direct toespassen. De methode combineert verhalende en niet-verhalende teksten. Zo worden kinderen voorbereid op de wereld van kranten, films, boeken, tv, tijdschriften, verpakkingen, borden, websites en meer.

 

Verfijnd zoeken