Methode voortgezet technisch lezen voor groep 4 t/m 8. Naast technisch en vloeiend lezen komt ook leesbevordering expliciet aan bod, onder meer door een spannend vervolgverhaal over De Brandweerclub, een groep kinderen die avonturen beleeft in een oude brandweerkazerne.

Drie soorten lessen wisselen elkaar af. Basisinstructieles, een herhalingsinstructieles en een leesbevorderingsles. Het jaarprogramma bestaat uit vier blokken. Elk blok is thematisch opgebouwd en omvat zeven lesweken, ee toetsweek en een week uitloop.

De methode biedt instrutie en verwering op drie niveau’s.

1 ster: voor zwakke lezers

2 ster: voor gemiddelde lezers

3 ster: voor sterke lezers

De website Debrandweerclub.nl is bedoeld om kinderen thuis verder te laten lezen.

Verfijnd zoeken