Methode voor begrijpend en studerend lezen, bedoeld voor het aanleren van leesstrategieën, die de leerlingen zelfstandig kunnen toepassen. De teksten sluiten aan bij hun ontwikkelingsniveau. Gemiddeld zijn er per tekst tien vragen, die door de leerlingen relatief zelfstandig gemaakt kunnen worden. De vragen en opdrachten hebben een begeleidende functie. De praktijkboeken wijzen de docent op mogelijkheden, varianten en details van de methode. Per leerjaar zijn er vier tot vijf toetslessen, die qua opzet gelijk zijn aan alle andere lessen. In groep zeven maakt de methode de overgang van begrijpend naar studerend lezen.

Verfijnd zoeken