Methode voor voortgezet technisch lezen en (facultatief) leesbevordering. De methode gaat uit van twee lessen per week: één instructieles waarin aandacht besteed wordt aan decoderen (technische training) of expressief lezen (speltraining) en één les zelfstandig lezen. Voor kinderen met leesproblemen kan voorafgaand aan of volgend op de instructieles aanvullende instructie en hulp worden geboden. Na iedere negende les kunnen de leesvorderingen worden getoetst. Voor groep 4 en 5 is een volledig programma van 36 lessen uitgewerkt; daarna nemen het aantal lessen per jaar af.