Tweede editie van ‘Bij de tijd’. In groep 3 en 4 staat het ontwikkelen van formeel tijdsbesef vanuit de eigen beleving centraal. In de leerstof van groep 5 tot en met 8 ligt het accent op de ontwikkeling van historisch (tijds)besef. Vanaf groep 5 is de methode chronologisch-concentrisch opgezet. De zes periodes die behandeld worden (prehistorie, oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd en jongste geschiedenis) komen vanaf groep 5 elk jaar terug. Er is onderscheid in leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig-werken lessen.
 

Verfijnd zoeken