Speurtocht is een geschiedenismethode met aandacht voor taal. De methode behandelt de geschiedenis vanuit een Nederlands perspectief. In de methode staan verhalen over belevenissen van leeftijdgenoten uit vroeger tijden centraal. Speurtocht sluit aan bij de aanbevelingen van de commissie De Rooy, is ingedeeld in tien tijdvakken en chronologisch-concentrisch opgebouwd. 
Speurtocht is ook geschikt voor gebruik in het speciaal basisonderwijs doordat alle tijdvakken al in groep 5 en 6 aan bod komen en doordat er veel aandacht is voor taal (begripsleren, luisteren, lezen en stellen).

Verfijnd zoeken