Geschiedenismethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. In groep 1 tot en met 4 is de methode thematisch-concentrisch. In groep 5 wordt van thematisch naar chronologisch gewerkt. Voor groep 6 tot en met 8 is de methode chronologisch opgezet en ingedeeld volgens de tien tijdvakken van de nieuwe kerndoelen. De kinderen leren de tien tijdvakken in hun onderlinge samenhang herkennen, beschrijven en verklaren. Ze leren ze in de tijd te plaatsen aan de hand van een tijdbalk. “Tijdstip” belicht de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken: middelen van bestaan; hulpmiddelen, techniek en uitvindingen; economische ontwikkeling; sociale organisatie; familie, gezinsleven en onderwijs; migratie; staatkundige ontwikkeling; kunst en cultuur; zingeving, normen en waarden.
 

Verfijnd zoeken