Geschiedenismethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Voor groep 1 tot en met 4 zijn er ideeënboeken. In groep 5 wordt de regressieve aanpak gehanteerd (steeds een stapje terug in de tijd). In groep 6 tot en met 8 wordt de leerstof chronologisch aangeboden. Alle teksten zijn gecontroleerd met de CLIB (Cito-leesbaarheidsindex basisonderwijs).
Doelstellingen: “Kinderen moeten zich gaan verwonderen en verbazen over het verleden zodat ze vanuit die attitude vragen gaan stellen over het verleden, ernaar op zoek gaan en er zich een beeld van vormen”. De auteurs geven aan dat in de methode de kerndoelen een praktische uitwerking hebben gekregen. In de praktijkboeken wordt bij elke les het doel vermeld.

 

Verfijnd zoeken