Met deze methode kan gewerkt worden aan de opbouw van een elementaire woordenschat bij anderstalige kleuters. Luistervaardigheid is daarbij van groot belang. Het is een programma Nederlandse taal voor groep 1 bestemd voor groepen met anderstalige én Nederlandstalige leerlingen. Ruim veertig verhaaltjes vormen het hart van het programma, dat is opgezet rond elf thema’s. De gebeurtenissen rondom de hoofdpersonen Samira en Brahim (twee Marokkaanse kleuters) zijn geschreven rond de woorden die de kleuters leren. Bij elk verhaaltje horen vijf kijkplaten, die de lijn van het verhaal weergeven. Alle verhaaltjes staan ook op cd en vormen zo, samen met het luisterboek, materiaal voor de luisterhoek.
Als vervolgprogramma is ‘Laat wat van je horen’ verkrijgbaar.