Methode voor het spelenderwijs stimuleren van de visuele taalontwikkeling in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. De methode beoogt leerlingen spelenderwijs 270 woordbeelden te leren herkennen en benoemen. Ieder woord wordt meerdere malen aangeboden in een combinatie van afbeelding en woord(beeld), waardoor het automatiseren wordt gestimuleerd. De onderdelen zijn uitgewerkt in oefenmateriaal, in de vorm van oefenspelletjes, voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en werkbladen.