Methode rekenen voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. De methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. .
De leerkrachtenmap bevat algemene informatie, lesinstructies, kopieerbladen en registratieformulieren. De lesinstructies zijn per blok gebundeld tot een uitneembaar katern. Voor sterke en zwakke leerlingen is een compacting- en minimumprogramma vermeld.
Het rekenboek is uitgevoerd als omkeerboek: aan de ene kant zit het lesboek, te gebruiken bij de instructie, aan de andere kant het takenboek, met de weektaken voor het zelfstandig werken. Groep 3 werkt met werkboekjes in plaats van een rekenboek.
Met het kleuterpakket voor groep 1 en 2 leren de kleuters spelenderwijs omgaan met diverse rekenbegrippen.
 

Verfijnd zoeken