Eén vernieuwende visie op rekenonderwijs. Zó overtuigend, dat Malmberg het in alle nieuwe rekenmethodes toepast. Daarom biedt de nieuwste De wereld in getallen jou preventieve én uitdagende rekendidactiek.Een nieuwe rekendidactiekDeze didactiek is gebaseerd op de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van drie didactische modellen, het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel, brengen jouw observaties snel en scherp de onderwijsbehoeften van alle kinderen aan het licht. Rekenproblemen kunnen zo in de kiem worden gesmoord en worden voorkomen. Tegelijk zijn sterke rekenaars snel in beeld. Daarnaast combineert Malmberg de sterke elementen uit de traditionele en realistische reken-didactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De balans tussen veel oefenen en de verbinding met begrip en realiteit.Bij deze methode worden geen lesboeken uitgegeven.DifferentiatieKinderen in groep 3, 4 en 5 hebben elke les de mogelijkheid om de 3-ster opdrachten, het moeilijkste niveau te behalen. Het startniveau is steeds hetzelfde. Vanaf groep 6 bereidt de Wereld in getallen de kinderen voor op het behalen van doelen op Fundamenteel niveau (1F) of Streefniveau (1S).De werkwijze is zoals in de groepen 3, 4 en 5. Groep 6 kan worden gezien als een tussenjaar. Vanaf groep 7 zijn de werkboeken en de toetsen op het 1F niveau en op het 1S niveau. Er is een gezamenlijke instructie voor alle kinderen. Kinderen die werken in het F/S-werkboek maken de toets op het 1F niveau. Kinderen die in het S/S+-werkboek werken, maken de toets op het S niveau. Het F/S -werkboek bereidt dus met name voor op het eindniveau 1F , maar in iedere les is er de mogelijkheid om voor dat doel de instructie en verwerking op het hogere S niveau te maken. Wereld in getallen biedt voor de sterkste rekenaars een uitgewerkte compactingroute met aanvullende plusopdrachten.Uitgebrachte materialen:Handleiding voor de leerkrachtLeerwerkboeken voor de kinderenAntwoordenboekenToetsboeken

Verfijnd zoeken