Rekenmethode voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Er is zowel aandacht voor het verwerven van inzicht als voor het oefenen van vaardigheden. Met het kleuterpakket maken de leerlingen in groep 1 en 2 spelenderwijs kennis met rekenen. De lesstof is stapsgewijs verdeeld over de groepen. Elk jaar bestaat uit twaalf blokken van drie weken, uitgaande van vijf lesuren per week. Van deze vijf uren zijn er twee leerkrachtgebonden lessen en drie lessen zelfstandig werken.
Ieder blok beslaat vijftien lessen, die dezelfde opbouw kennen:
– les 1 t/m 11 instructie, oefenen en herhalen;
– les 12 toets;
– les 13 t/m 15 remediëren, herhalen en verrijken.

Verfijnd zoeken