Methode voor realistisch reken- en wiskundeonderwijs voor de basisschool, aangepast aan de euro. Leerkrachtgebonden en zelfstandig-werkenlessen worden afgewisseld. Hierdoor is de methode volgens de auteurs geschikt voor gebruik in gecombineerde groepen. Elk leerjaar is verdeeld in blokken van drie weken. Tijdens de eerste twee weken van een blok komt in tien lessen de basisstof aan de orde. De derde week is voor toetsing, remediëring, herhaling en verrijking. De zelfstandig-werkenlessen sluiten aan op de leerkrachtgebonden lessen. De eerste helft bestaat uit verwerkingsstof van de voorgaande leerkrachtgebonden les; daarna maken de leerlingen oefenstof (herhaling van eerdere blokken). Voor snelle leerlingen is er extra verrijkingsstof.
Rekenrijk is uitgebreid met de i-lijn.

Verfijnd zoeken