De methode bestaat vanaf groep 3 per jaargroep uit twee leerlingboeken, twee werkboeken (vier in groep 3-4), twee antwoordenboeken (vier in groep 3-4), twee handleidingen, twee kopieermappen, kaartenbakken met extra oefenstof, differentiatiemateriaal, methodegebonden software en digibordsoftware. Elk leerjaar is verdeeld in 12 blokken van 3 weken. Een blok bestaat uit 2 weken basisstof. Na de toetsing in week 3 biedt de methode mogelijkheden voor herhaling (weer) of verrijking (meer). In de eerste 2 weken zijn er afwisselend 4 leerkrachtgebonden lessen en 6 zelfstandige werklessen. In les 8 en 9 van elk blok worden standaard meten en meetkunde geoefend. De duur van de lessen varieert van 30 tot 45 minuten in jaargroep 3 en loopt naar 45 tot 60 minuten voor jaargroep 8.
 

Verfijnd zoeken