Rekenwonders

Met Rekenwonders kan elke leraar betekenisvol, uitdagend en breinvriendelijk rekenonderwijs geven. Het is gebaseerd op de Singapore rekendidactiek die in veel landen met succes wordt toegepast. Rekenwonders voldoet aan de Nederlandse kerndoelen voor primair onderwijs en is afgestemd op de referentieniveaus.

Hogere leerprestaties, hogere motivatie

In internationale onderzoeken naar rekenwiskundeprestaties van leerlingen in verschillende leeftijden, scoort Singapore in opeenvolgende onderzoeken constant in de top 3. Naast de hoge score die door Singapore op het gebied van probleem oplossen wordt geboekt, is onderzocht dat de leerlingen reken-wiskunde leuk vinden. En dat is belangrijk voor het conceptueel begrip.
Leerlingen die betekenisvol leren, proberen constant verbindingen te maken tussen bekende en nieuwe informatie, terwijl leerlingen die niet betekenisvol leren, feiten leren onthouden. Doorbetekenisvol leren wordt conceptueel begrip ontwikkeld in plaats van alleen procedureel begrip. Inmiddels is in veel andere landen dit programma bewerkt en is deze aanpak met succes ingevoerd

Verfijnd zoeken