Methode voor reken/wiskundeonderwijs in BAO, SBO en SO. Doel is leerlingen onderwijs op maat te bieden. De methode bevat – naast basisstof – herhalingsstof voor zwakke en verdiepingsstof voor snelle rekenaars. Bovendien: Variaboeken met extra oefenstof voor alle leerlingen en VariaExtraboeken voor rekentalenten. Per leerjaar is een cd-rom beschikbaar met 14 tot 18 spellen op de belangrijkste leerlijnen. Elk spel bevat drie niveaus en een uitgebreide hulpfunctie. Het is bedoeld ter vervanging van het oefenen in het werkboek en voor remediëring. Leerlingen kunnen er zelfstandig mee werken; het programma houdt de resultaten bij. De prijs geldt voor een schoolgrootte van 200 leerlingen of meer.
Wis en Rekenen wil voorkomen dat kinderen problemen met rekenen krijgen, o.a. door zorgvuldige opbouw van leerstappen en leerlijnen en een regelmatige herhaling van belangrijke rekenvaardigheden. De preventieve aanpak en de mogelijkheden tot diagnosticeren en remediëren maken een aanvullend remediërend programma voor zwakke rekenaars overbodig.
Wis en Rekenen splitst elke les in twee gelijke perioden: een leerkrachtgebonden en een leerkrachtvrij deel. De delen zijn uitwisselbaar. Dat maakt de methode geschikt voor combinatiegroepen.
 

Verfijnd zoeken