Methode rekenen voor het basisonderwijs met specifieke aandacht voor taalzwakke leerlingen, zorgkinderen en de betere rekenaars. De methode heeft een minimum, basis- en pluslijn. Met de minimum- en basislijn kan aan het eind van groep 8 de overstap gemaakt worden naar het vmbo. Leerlingen die de basis- en pluslijn volgen kunnen overstappen naar havo/vwo. Vanaf groep 6 werken de leerlingen in een basis- of een plusoefenboek. Elke leerling kan zo op zijn eigen niveau oefenen en automatiseren. Het oefenboek is speciaal ontwikkeld voor de automatiseringsfase. Per blok maken de leerlingen automatiseringstoetsen. Daarnaast zijn in ieder blok spellen opgenomen die de rekenstof automatiseren. Ook het computerprogramma van Wizwijs biedt extra mogelijkheid tot automatisering. De leerlingen werken vanaf groep 6 in gedifferentieerde oefenboeken, zodat iedere leerling op zijn eigen niveau oefent en automatiseert.

Verfijnd zoeken