Methode technisch schrijven voor groep 1 tot met 8 van de basisschool. Sluit in de onderbouw aan bij Leeshuis Beginnend lezen. In de handleidingen is het directe instructiemodel uitgewerkt met compacte aanwijzingen voor de leerkracht. In groep 1-2 ligt de nadruk op motoriek en schrijfhouding. Groep 3, 4 en 5 behandelen respectievelijk kleine letters, hoofdletters en een herhaling/verdieping van groep 3-4. In de bovenbouw ligt de nadruk op schrijftempo en vormgeving. Bevat toetsmomenten en aanwijzingen voor observatie. Voor zwakke schrijvers zijn extra oefenbladen. De software bevat een schrijfdemo en een module om oefenbladen te printen.