Methode taal, spelling en woordenschatontwikkeling voor groep 4 tot en met 8 van de basisschool. De methode gaat uit van interactief taalonderwijs en betekenisvol authentiek leren. Per leerjaar bevat de methode tien thema’s van elk drie weken. Het hoofdthema is voor alle leerjaren gelijk; de uitwerking verschilt per groep. De leerlijnen voor meertalige en autochtone leerlingen zijn geïntegreerd. De woordenschatlijn biedt specifieke aandacht voor meertalige en taalzwakke leerlingen. Er kan bij de woordenschatlijn gekozen worden uit computerprogramma’s en werkboeken. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: het toepassen van taal heeft een belangrijke rol gekregen; bevat digitale mogelijkheden in de vorm van computerprogramma’s, website en methoderegistratiesysteem; de principes van interactief taalonderwijs zijn in de methode verweven.
 

Verfijnd zoeken