Taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode bestaat uit drie geïntegreerde leerlijnen voor taal, spelling en woordenschat extra. Startpunt van elk thema is een ankerverhaal, geschreven door een bekende kinderboekenauteur.
Er zijn acht jaarlijks terugkerende thema’s van vier weken. Ieder thema kent een vaste opbouw van lessen. Na twee thema’s volgt een parkeerweek, die kan worden benut voor uitloop op het programma, het afnemen van niet-methodegebonden toetsen of extra oefenen.
Uitgangspunt is zestig minuten les per dag: op maandag alleen taal, op de andere dagen 40 minuten taal en 20 minuten spelling. Elke taalles heeft een leerkrachtgebonden lesdeel en een lesdeel zelfstandig werken. Bij spelling wisselen de leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werken elkaar af.
 

Verfijnd zoeken