Taal in Beeld: Realistische taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. Aan bod komen: spreken en luisteren, schrijven, taalbeschouwing en woordenschatontwikkeling. Taal in beeld is opgebouwd uit acht blokken van elk vier weken. Ieder blok heeft een eigen thema. Na blok 4 en 8 is er een ‘breekweek’. De eerste drie weken van een blok bevat twaalf basislessen. Aan het begin van week 4 is er een toets. Hierna volgt herhaling of extra stof. De lessen kunnen zowel begeleid als zelfstandig (individueel of samenwerkend) aangeboden worden. Alle onderdelen van een les zijn opgenomen in het leerlingendeel. Een les is opgebouwd uit de fases: op verkenning, uitleg, aan de slag (verwerkingsopdrachten) en terugkijken. Voor snelle leerlingen is er een extra opdracht.

 

Verfijnd zoeken