De F&L schoolversie of Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs.Preventief wordt Taal in Blokjes steeds meer in de klas naast de reguliere taalmethode gebruikt.Taal in Blokjes wordt ook ingezet bij logopedie en praktijken voor remedial teaching en het interventiepakket Taal in Blokjes is een evidence based interventie als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg.