Herziene versie van de gelijknamige taal- en spellingmethode voor de basisschool. De methode bestaat uit drie onderdelen: Taal, Spelling en Woordenschat. De achttien thema’s (één per lesblok van twee weken) komen terug in alle drie onderdelen en zijn afkomstig uit verschillende leergebieden en zijn voor alle leerjaren gelijk. Ook de doelstellingen van de verschillende leerlijnen per jaargroep zijn in een bepaald lesblok op elkaar afgestemd. De methode bevat afwisselend leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken. Per week: vijf taallessen van circa vijftig minuten; drie spellinglessen van circa twintig minuten; woordenschatontwikkeling circa anderhalf uur voor meertalige en/of taalzwakke leerlingen. Elke lesweek zijn leerlingen twee dagen geheel zelfstandig aan het werk. Ze kiezen daarvoor steeds uit een aanbod van vijf taalactiviteiten. Vernieuwingen ten opzichte van de vorige versie: inzet van computerprogramma’s en internetsite; keuzevrijheid voor leerlingen; nadruk op differentiatie naar boven en naar beneden.
 

Verfijnd zoeken