Geïntegreerde taal-leesmethode voor groep 4 tot en met 8 van de basisschool. Er worden vijf onderdelen onderscheiden: Taal en lezen, Woordspoor (extra materiaal voor woordverwerving voor taalzwakke leerlingen), Spelling, Spelspoor (extra materiaal voor spellingzwakke leerlingen) en Kies maar (extra keuzemateriaal voor alle leerlingen). Het onderdeel taal en lezen bevat leerlijnen voor woordenschatverwerving, luisteren en spreken, leesbegrip, stellen, taalbeschouwing en leesbeleving. Daarnaast biedt de methode bij elk thema een toepassingsopdracht. Er zijn twaalf thema’s per jaar; elk thema duurt drie weken (inclusief toetsing en herhaling/ verdieping). Bij het basisprogramma wordt uitgegaan van zes uur taal/leesonderwijs. In de methode worden leerkrachtgebonden en leerkrachtvrije perioden onderscheiden.

Handleidingen op aanvraag leverbaar. Mail ons voor het actuele aanbod.

 

 

Verfijnd zoeken