Methode voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. De opzet is ontwikkelingsgericht-thematisch in de onderbouw en thematisch-cursorisch in de bovenbouw. In groep 3 vindt een geleidelijke overgang tussen deze twee werkwijzen plaats. De methode biedt differentiatiemogelijkheden en is ook geschikt voor combinatieklassen. Binnen het organisatiemodel is ook een toets- en observatielijn opgenomen. Het materiaal is te verdelen in vijf gebieden: Taaltijd taal voor groep 4-8, Taaltijd taal voor groep 1-3, Taaltijd Spelling, Taaltijd T2 (t.b.v. meertalige kinderen) en Taaltijd diagnostiek (t.b.v. taalzwakke kinderen). Taaltijd Solo bestaat uit een leerlingenkaart, antwoordenboekjes en een korte toelichting. Het is een hulpmiddel waarmee de leerling zelfstandig kan werken.

 

Verfijnd zoeken