Geïntegreerde taalmethode voor het speciaal (basis)onderwijs, ontwikkeld en uitgetest door het Pedologisch Instituut. De methode is bestemd voor alle leerlingen in het SBO en SO behalve voor dove leerlingen en zeer moeilijk lerenden. Taaltrapeze besteedt aandacht aan luisteren en spreken, woordenschat, (begrijpend) lezen en schrijven. Uitgangspunt is dat deze taalvaardigheden in samenhang worden geoefend rond levensechte thema’s en taakgerichte opdrachten.
De methode bestaat uit zeven delen. In alle leerjaren worden dezelfde acht thema’s behandeld. Een thema bevat lesstof voor vier weken. De methode vraagt circa vijf uur lestijd per week. Er wordt basisstof geboden voor alle leerlingen en een differentiatietraject in de vorm van extra leer- en oefenstof voor NT2-leerlingen, voor zwakke leerlingen en vlotte leerlingen.
Voor spelling is een speciale leergang spelling ontwikkeld. Deze bestaat uit zes delen; elk deel bestaan uit een handleiding, twee werkboeken, een kopieersysteem en een digibordmodule. Met deel 2 kan in de tweede helft van groep 3 begonnen worden. Doel van de methode is het automatiseren van het spellen. De aanpak is gericht op zorgleerlingen: kleine leerstapjes, korte en duidelijke informatie en veel herhaling. Het bevat opdrachten op basisniveau en op een hoger niveau voor de betere spellers.

Verfijnd zoeken