Taal- en spellingmethode voor alle leerlingen, met een realistische verhaallijn als rode draad. Doelstelling is spreken/luisteren, stellen, woordenschat, taalbeheersing en spelling op een natuurlijke wijze met elkaar te verbinden. Uitgangspunten zijn: differentiatie voor alle leerlingen (differentiatiestof op drie niveaus); heldere opbouw en doorgaande lijn; functioneel en communicatief; inzet van leerstrategieen; veel aandacht voor woordenschat. Leerkrachtgebonden en zelfstandige lessen wisselen elkaar af.

Verfijnd zoeken